Geodezja​

Tworzymy dokumentację lotniczą w formie zdjęć, chmury punktów oraz modeli 3D. Przeprowadzamy obmiary objętości oraz inne usługi i pomiary według zapotrzebowania klienta.

Wykonujemy:

- ortofotomapy,
- mapy sytuacyjno-wysokościowe,
- mapy do celów projektowych,
- mapy ewidencyjne,
- numeryczne modele pokrycia terenu.

​​