Budownictwo

Wykonujemy dokumentację lotniczą w formie zdjęć i nagrań. Tworzymy zebrane dane w postaci chmury punktów oraz modeli 3D. Wykonujemy obmiary objętości oraz inne usługi i pomiary według zapotrzebowania klienta.

Dokumentujemy, przeprowadzamy inspekcje techniczne oraz inwentaryzacje:

- prac architektonicznych i budowlanych,
- postępu robót ziemnych.


Świadczymy usługi nadzoru właścicielskiego:

- nieruchomości,
- inwestycji budowlanych.


Dostarczamy materiał zdjęciowy:

- ułatwiający planowanie inwestycji,
- demonstrujący widok z okna planowanego budynku,
- panoramy i zdjęcia sferyczne oraz wpisane w nie mapy okolicy.