Przemysł i górnictwo

Na potrzeby klienta tworzymy dokumentację lotniczą w formie zdjęć, nagrań, chmury punktów oraz modeli 3D. Wykonujemy obmiary objętości oraz inne usługi i pomiary według zapotrzebowania.

Przeprowadzamy inspekcje techniczne i inwentaryzacje między innymi:

- instalacji przemysłowych,
- infrastruktury krytycznej,
- obiektów inżynierskich,
- budynków i pozostałej infrastruktury.